Sunday, 14 May 2017

Apakah Coaching?

COACHING DAN MENTORING DALAM PENDIDIKAN
Konsep Asas, Peranan, Proses, Membina KepercayaanApakah coaching?

Coaching  adalah mengenai keupayaan seseorang bertanya soalan yang betul daripada memberikan jawapan yang betul. Coaching pada asasnya menggunakan gaya perbualan berstruktur yang dibantu dengan pendekatan mendengar, menyoal dan memberi maklum balas serta membuat pemerhatian berkesan untuk membantu Orang yang DiCoach (coachee) meneroka dan memahami diri, potensi serta keadaan mereka sendiri. Seterusnya membolehkan mereka mencari penyelesaian mereka sendiri.

Coaching adalah satu bentuk pembelajaran, di mana coach menyokong coachee untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan pembangunan kendiri dengan cara yang memberi manfaat kepada mereka dan organisasi mereka. Mengapa coaching penting berlaku di tempat kerja? Coaching adalah sesuatu yang melihat ke depan, fokus kepada hasil pembelajaran dan bagaimana hendak ke sana.

Coaching bukanlah pembelajaran yang berstruktur di mana ahli terapi atau pakar yang akan memberikan jawapan. Coaching meletakkan tanggungjawab belajar terhadap coachee, dengan coach membantu coachee menggunakan bahan sumber yang ada dalam diri coachee sendiri untuk mencari jawapan dari dalam.

Seorang coach yang mahir akan menggunakan gabungan pelbagai teknik termasuklah mendengar, menyoal, memberi maklum balas dan mungkin membuat pemerhatian. Keseluruhan pengalaman coaching harus menjadi satu perkara yang positif walaupun ada ketikanya coach harus menyediakan diri coachee untuk dicabar kerana dengan mengakui keperluan untuk berubah dan menetapkan keperluan menangani perkara ini akan menjadikan coachee benar-benar memberi komitmen, membangun dan bergerak ke depan. Apakah yang anda maksudkan dengan komitmen? Bagaimanakah komitmen dapat dibina dalam diri anda?

Perbandingan Coaching Dengan Mentoring

Sering pengertian terhadap coaching dan mentoring bertukar ganti penggunaannya, walaupun terdapat beberapa persamaan, ia adalah penting untuk mengenal pasti perbezaan utama. Kedua-duanya adalah ditakrifkan sebagai satu proses dua hala yang melibatkan pembinaan hubungan yang baik berasaskan kepada kepercayaan.

Walau bagaimanapun, seorang mentor dijangka menyampaikan kepakaran mereka kepada mentee, menerangkan atau menjadi model, cara yang sebelum ini telah berkesan, dan bukannya menggalakkan mentee untuk melakukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, coach tidak semestinya perlu menjadi seorang pakar dalam lapangan coachee itu, dan kerap kali ianya tidak. Seorang coach adalah pakar dalam melaksanakan coaching.

Coaching adalah tentang memberi kuasa, motivasi secara individu kepada coachee untuk mencari penyelesaian oleh diri mereka (coachee) sendiri. Coaching juga usaha memastikan coachee dapat memberi komitmen sepenuhnya untuk pembangunan diri dan seterusnya organisasi.

Perbandaingan Coaching Dengan Kaunseling

Coaching juga boleh dibezakan daripada kaunseling. Tetapi mari kita mulakan dengan melihat apa persamaan yang ada: Ianya menggunakan satu set kemahiran yang sama (mendengar, menyoal, menyoal siasat dan lain-lain); setiap orang meletakkan hubungan di tengah-tengah tempat kerja; setiap orang mengakui pentingnya persetujuan dengan sempadan.

Walau bagaimanapun, perbezaan utama adalah coaching menganggap coachee menyedari keperluan untuk membangunkan diri mereka sendiri yang pada dasarnya berupaya untuk berfungsi dengan lebih baik di tempat kerja.

Coaching lebih banyak berfokus kepada hasil, manakala kaunseling biasanya lebih tertumpu pada proses. Ini diterjemahkan ke dalam sempadan yang berbeza untuk kaunseling berbanding coaching.


No comments:

Post a comment